Παρόχοι και τιμοκατάλογοι Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης

Σας παρουσιάζουμε τον πλήρη κατάλογο με τους παρόχους και το κόστος τον υπηρεσιών πολυμεσική πληροφόρησης.

cosmote_logo_gr

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος

Πάροχος Προορισμός Τύπος Χρέωσης Χρέωση
AMAZE 14748 MO 2,5008 €/SMS
AMAZE 14748 MT 0,0000 €/SMS
AMAZE 19366 MO 0,1116 €/SMS
AMAZE 19366 MT 2,0841 €/SMS
AMAZE 19377 MO 0,1116 €/SMS
AMAZE 19377 MT 0,0000 €/SMS
AMAZE 19800 MT 0,0000 €/SMS
AMAZE 19800 MO 1,2400 €/SMS
AMAZE 54111 MO 3,6471 €/SMS
AMAZE 54111 MT 0,0000 €/SMS
AMAZE 54222 MO 1,4880 €/SMS
AMAZE 54222 MT 0,0000 €/SMS
AMAZE 54301 MO 0,3100 €/SMS
AMAZE 54301 MT 0,0000 €/SMS
AMAZE 54324 MO 0,1116 €/SMS
AMAZE 54324 MT 2,0841 €/SMS
AMAZE 54335 MO 0,1116 €/SMS
AMAZE 54335 MT 0,0000 €/SMS
AMAZE 54752 MO 0,1116 €/SMS
AMAZE 54752 MT 0,0000 €/SMS
AMAZE 54777 MT 0,0000 €/SMS
AMAZE 54777 MO 1,2400 €/SMS
AMAZE 54888 MT 0,0000 €/SMS
AMAZE 54888 MO 2,5008 €/SMS
AMAZE_ 54154 MO 1,4880 €/SMS
AMAZE_ 54154 MT 0,0000 €/SMS
AMAZE_ 54554 MO 0,9300 €/SMS
AMAZE_ 54554 MT 0,0000 €/SMS
AMAZE_ 54854 MT 0,0000 €/SMS
AMAZE_ 54854 MO 1,2400 €/SMS
AUDIOTEX 19039 MO 0,1116 €/SMS
AUDIOTEX 19039 MT 0,0000 €/SMS
AUDIOTEX 54110 MO 0,1116 €/SMS
AUDIOTEX 54110 MT 0,0000 €/SMS
AUDIOTEX 54747 MO 0,6200 €/SMS
AUDIOTEX 54747 MT 0,0000 €/SMS
AUDIOTEX 54757 MO 1,4880 €/SMS
AUDIOTEX 54757 MT 0,0000 €/SMS
AUDIOTEX 54961 MO 3,6471 €/SMS
AUDIOTEX 54961 MT 0,0000 €/SMS
AUDIOTEX 54981 MO 1,4880 €/SMS
AUDIOTEX 54981 MT 0,0000 €/SMS
AUDIOTEX 54990 MO 2,5008 €/SMS
AUDIOTEX 54990 MT 0,0000 €/SMS
AUDIOTEX 54991 MO 1,2400 €/SMS
AUDIOTEX 54991 MT 0,0000 €/SMS
BOB MOBILE 19391 MT 0,0000 €/SMS
BOB MOBILE 19391 MO 0,1116 €/SMS
BOB MOBILE 54060 MT 2,0841 €/SMS
BOB MOBILE 54060 MO 0,1116 €/SMS
BOB MOBILE 54466 MT 2,0841 €/SMS
BOB MOBILE 54466 MO 0,1116 €/SMS
BUONGIORNO 54254 MO 0,1116 €/SMS
BUONGIORNO 54254 MT 0,0000 €/SMS
BUONGIORNO 54264 MT 0,0000 €/SMS
BUONGIORNO 54264 MO 3,6471 €/SMS
BUONGIORNO 54354 MT 2,0840 €/SMS
BUONGIORNO 54354 MO 0,1116 €/SMS
BUONGIORNO 54364 MO 0,1116 €/SMS
BUONGIORNO 54364 MT 2,0840 €/SMS
BUONGIORNO 54464 MT 2,0840 €/SMS
BUONGIORNO 54464 MO 0,1116 €/SMS
BUONGIORNO 54564 MO 0,1116 €/SMS
BUONGIORNO 54564 MT 0,5210 €/SMS
BUONGIORNO 54644 MO 0,1116 €/SMS
BUONGIORNO 54644 MT 2,0840 €/SMS
COSMOTE 11831 MT 0,0000 €/SMS
COSMOTE 11831 MO 0,0000 €/SMS
COSMOTE 12115 MO 0,0000 €/SMS
COSMOTE 12115 MT 0,0000 €/SMS
COSMOTE 19013 MT 0,0000 €/SMS
COSMOTE 19013 MO 0,0000 €/SMS
COSMOTE 19019 MO 0,5000 €/SMS
COSMOTE 19019 MT 0,0000 €/SMS
COSMOTE 19195 MO 0,1109 €/SMS
COSMOTE 19195 MT 0,0000 €/SMS
COSMOTE 19196 MO 0,1109 €/SMS
COSMOTE 19196 MT 0,0000 €/SMS
COSMOTE 19454 MT 0,0000 €/SMS
COSMOTE 19454 MO 1,2400 €/SMS
COSMOTE 19515 MO 0,0000 €/SMS
COSMOTE 19515 MT 0,0000 €/SMS
COSMOTE 19545 MO 0,000 €/SMS
COSMOTE 19545 MT 0,0000 €/SMS
COSMOTE 54054 MO 0,0000 €/SMS
COSMOTE 54054 MT 0,0000 €/SMS
COSMOTE 54155 MO 0,4940 €/SMS
COSMOTE 54155 MT 0,0000 €/SMS
COSMOTE 54570 MT 0,0000 €/SMS
COSMOTE 54570 MO 0,0000 €/SMS
COSMOTE 54585 MT 0,0000 €/SMS
COSMOTE 54585 MO 0,0000 €/SMS
CYTECH 54024 MO 3,6471 €/SMS
CYTECH 54024 MT 0,0000 €/SMS
CYTECH 54033 MO 0,1116 €/SMS
CYTECH 54033 MT 2,0841 €/SMS
CYTECH 54034 MO 0,1116 €/SMS
CYTECH 54034 MT 0,0000 €/SMS
CYTECH 54044 MT 0,0000 €/SMS
CYTECH 54044 MO 3,6471 €/SMS
CYTECH 54050 MT 5,0406 €/SMS
CYTECH 54050 MO 0,1116 €/SMS
DATA SMS 19477 MO 0,1116 €/SMS
DATA SMS 19477 MT 2,0840 €/SMS
DATA SMS 19488 MO 0,1116 €/SMS
DATA SMS 19488 MT 0,0000 €/SMS
DATA SMS 19577 MO 0,1116 €/SMS
DATA SMS 19577 MT 1,0420 €/SMS
DATA SMS 19588 MO 0,1116 €/SMS
DATA SMS 19588 MT 2,0840 €/SMS
DATA SMS 54950 MO 1,4880 €/SMS
DATA SMS 54950 MT 0,0000 €/SMS
DIMOCO 19356 MO 0,1116 €/SMS
DIMOCO 19356 MT 2,0841 €/SMS
DIMOCO 19500 MO 2,5008 €/SMS
DIMOCO 19500 MT 2,4807 €/SMS
DIMOCO 54009 MT 2,0841 €/SMS
DIMOCO 54009 MO 0,1116 €/SMS
DIMOCO 54078 MO 0,1116 €/SMS
DIMOCO 54078 MT 2,0841 €/SMS
DIMOCO 54088 MO 0,1116 €/SMS
DIMOCO 54088 MT 0,5210 €/SMS
DIMOCO 54099 MO 0,1116 €/SMS
DIMOCO 54099 MT 2,0841 €/SMS
DIMOCO 54444 MT 2,0840 €/SMS
DIMOCO 54444 MO 0,1116 €/SMS
DIMOCO 54524 MO 0,1116 €/SMS
DIMOCO 54524 MT 2,0841 €/SMS
DIMOCO 54544 MT 5,0406 €/SMS
DIMOCO 54544 MO 0,1116 €/SMS
DIMOCO 54546 MO 0,1116 €/SMS
DIMOCO 54546 MT 2,0840 €/SMS
DIMOCO 54548 MO 0,1116 €/SMS
DIMOCO 54548 MT 2,0840 €/SMS
DIMOCO 54555 MO 0,1116 €/SMS
DIMOCO 54555 MT 2,0841 €/SMS
DIMOCO 54578 MT 0,0000 €/SMS
DIMOCO 54578 MO 0,1116 €/SMS
DIMOCO 54949 MT 2,0841 €/SMS
DIMOCO 54949 MO 0,1116 €/SMS
ERT 54160 MO 0,1116 €/SMS
ERT 54160 MT 0,0000 €/SMS
GUNET 54584 MO 0,1116 €/SMS
GUNET 54584 MT 0,0000 €/SMS
INTERNETQ 14584 MO 3,0143 €/SMS
INTERNETQ 14584 MT 0,0000 €/SMS
INTERNETQ 19161 MO 0,1116 €/SMS
INTERNETQ 19161 MT 2,0840 €/SMS
INTERNETQ 19191 MT 0,2084 €/SMS
INTERNETQ 19191 MO 0,1116 €/SMS
INTERNETQ 19491 MT 1,0420 €/SMS
INTERNETQ 19491 MO 0,1116 €/SMS
INTERNETQ 19544 MO 0,6200 €/SMS
INTERNETQ 19544 MT 0,0000 €/SMS
INTERNETQ 19559 MO 0,6200 €/SMS
INTERNETQ 19559 MT 0,0000 €/SMS
INTERNETQ 19599 MO 0,3100 €/SMS
INTERNETQ 19599 MT 0,0000 €/SMS
INTERNETQ 19650 MT 0,0000 €/SMS
INTERNETQ 19650 MO 1,2400 €/SMS
INTERNETQ 54010 MO 0,9300 €/SMS
INTERNETQ 54010 MT 0,0000 €/SMS
INTERNETQ 54084 MO 2,5008 €/SMS
INTERNETQ 54084 MT 0,0000 €/SMS
INTERNETQ 54100 MO 1,2400 €/SMS
INTERNETQ 54100 MT 0,0000 €/SMS
INTERNETQ 54540 MO 3,6471 €/SMS
INTERNETQ 54540 MT 0,0000 €/SMS
INTERNETQ 54545 MO 0,1116 €/SMS
INTERNETQ 54545 MT 2,0840 €/SMS
INTERNETQ 54880 MT 0,0000 €/SMS
INTERNETQ 54880 MO 0,1116 €/SMS
INTERNETQ 54954 MO 0,9300 €/SMS
INTERNETQ 54954 MT 0,0000 €/SMS
INTERNETQ 54999 MO 1,2400 €/SMS
INTERNETQ 54999 MT 0,0000 €/SMS
KAPATEL 54330 MO 0,6200 €/SMS
KAPATEL 54330 MT 0,0000 €/SMS
KAPATEL 54529 MO 1,2400 €/SMS
KAPATEL 54529 MT 0,0000 €/SMS
KAPATEL 54822 MO 1,4880 €/SMS
KAPATEL 54822 MT 0,0000 €/SMS
MEDIATEL 14647 MO 2,5008 €/SMS
MEDIATEL 14647 MT 0,0000 €/SMS
MEDIATEL 14949 MO 2,5008 €/SMS
MEDIATEL 14949 MT 0,0000 €/SMS
MEDIATEL 19000 MO 1,2400 €/SMS
MEDIATEL 19000 MT 0,0000 €/SMS
MEDIATEL 19200 MO 2,5008 €/SMS
MEDIATEL 19200 MT 0,0000 €/SMS
MEDIATEL 19300 MT 0,0000 €/SMS
MEDIATEL 19300 MO 0,1116 €/SMS
MEDIATEL 19400 MO 0,3100 €/SMS
MEDIATEL 19400 MT 0,0000 €/SMS
MEDIATEL 19600 MO 1,2400 €/SMS
MEDIATEL 19600 MT 0,0000 €/SMS
MOBANDO 54601 MT 2,0841 €/SMS
MOBANDO 54601 MO 0,1116 €/SMS
MOBANDO 54602 MO 0,1116 €/SMS
MOBANDO 54602 MT 2,0841 €/SMS
MOBANDO 54603 MT 0,0000 €/SMS
MOBANDO 54603 MO 0,1116 €/SMS
MOBANDO 54605 MO 0,1116 €/SMS
MOBANDO 54605 MT 2,0841 €/SMS
MSTAT 19129 MO 0,1116 €/SMS
MSTAT 19129 MT 0,2067 €/SMS
MSTAT 19149 MO 3,6471 €/SMS
MSTAT 19149 MT 0,0000 €/SMS
MSTAT 54007 MO 5,0406 €/SMS
MSTAT 54007 MT 0,0000 €/SMS
MSTAT 54011 MO 0,1116 €/SMS
MSTAT 54011 MT 0,0000 €/SMS
MSTAT 54030 MO 5,0406 €/SMS
MSTAT 54030 MT 0,0000 €/SMS
MSTAT 54045 MO 0,3100 €/SMS
MSTAT 54045 MT 0,0000 €/SMS
MSTAT 54053 MO 0,1116 €/SMS
MSTAT 54053 MT 0,0000 €/SMS
MSTAT 54340 MO 0,6200 €/SMS
MSTAT 54340 MT 0,0000 €/SMS
MSTAT 54344 MO 1,2400 €/SMS
MSTAT 54344 MT 0,0000 €/SMS
MSTAT 54345 MO 3,6471 €/SMS
MSTAT 54345 MT 0,0000 €/SMS
MSTAT 54534 MO 1,4880 €/SMS
MSTAT 54534 MT 0,0000 €/SMS
MSTAT 54574 MO 2,5008 €/SMS
MSTAT 54574 MT 0,0000 €/SMS
MSTAT_ 54260 MO 0,3100 €/SMS
MSTAT_ 54260 MT 0,0000 €/SMS
NEWSPHONE 11880 MO 1,2400 €/SMS
NEWSPHONE 11880 MT 0,0000 €/SMS
NEWSPHONE 19148 MO 0,1116 €/SMS
NEWSPHONE 19148 MT 0,0000 €/SMS
NEWSPHONE 19330 MO 0,1116 €/SMS
NEWSPHONE 19330 MT 0,2084 €/SMS
NEWSPHONE 19440 MO 0,1116 €/SMS
NEWSPHONE 19440 MT 2,0841 €/SMS
NEWSPHONE 54454 MO 1,2400 €/SMS
NEWSPHONE 54454 MT 0,0000 €/SMS
NEWSPHONE 54660 MO 0,3100 €/SMS
NEWSPHONE 54660 MT 0,0000 €/SMS
NEWSPHONE 54754 MO 1,4880 €/SMS
NEWSPHONE 54754 MT 0,0000 €/SMS
ONE CALL 54760 MO 1,4880 €/SMS
ONE CALL 54760 MT 0,0000 €/SMS
ONE CALL 54820 MO 2,5008 €/SMS
ONE CALL 54820 MT 0,0000 €/SMS
OTE 11888 MT 0,0000 €/SMS
OTE 11888 MT 0,0000 €/SMS
PRONOMIO 54526 MO 1,2400 €/SMS
PRONOMIO 54526 MT 0,0000 €/SMS
PRONOMIO 54789 MO 0,1116 €/SMS
PRONOMIO 54789 MT 2,0840 €/SMS
PRONOMIO 54790 MT 0,0000 €/SMS
PRONOMIO 54790 MO 0,1116 €/SMS
TELEBOX 54300 MO 0,1116 €/SMS
TELEBOX 54300 MT 2,0840 €/SMS
TELEBOX 54422 MT 2,0840 €/SMS
TELEBOX 54422 MO 0,1116 €/SMS
TELEBOX 54433 MT 2,0841 €/SMS
TELEBOX 54433 MO 0,1116 €/SMS
TELEBOX 54445 MO 0,1116 €/SMS
TELEBOX 54445 MT 2,0840 €/SMS
TELEBOX 54500 MO 0,1116 €/SMS
TELEBOX 54500 MT 5,0406 €/SMS
TELEBOX 54600 MT 0,5210 €/SMS
TELEBOX 54600 MO 0,1116 €/SMS
TELEBOX 54666 MT 0,0000 €/SMS
TELEBOX 54666 MO 0,1116 €/SMS
TELEBOX 54800 MT 2,0841 €/SMS
TELEBOX 54800 MO 0,1116 €/SMS
TELEBOX 54870 MO 1,4880 €/SMS
TELEBOX 54870 MT 0,0000 €/SMS
TELEBOX 54969 MO 0,3100 €/SMS
TELEBOX 54969 MT 0,0000 €/SMS
TELIGRON 54122 MO 2,5008 €/SMS
TELIGRON 54122 MT 0,0000 €/SMS
UPSTREAM 54151 MO 0,0000 €/SMS
UPSTREAM 54151 MT 0,0000 €/SMS
VEOO 19015 MO 0,1116 €/SMS
VEOO 19015 MT 2,0841 €/SMS
VEOO 19078 MO 0,1116 €/SMS
VEOO 19078 MT 0,5210 €/SMS
VEOO 19575 MO 1,4880 €/SMS
VEOO 19575 MT 0,0000 €/SMS
VEOO 54970 MO 0,1116 €/SMS
VEOO 54970 MT 0,0000 €/SMS
Vodafone 19059 MO 1,2400 €/SMS
Vodafone 19059 MT 0,0000 €/SMS
VOICENET 54994 MO 0,1116 €/SMS
VOICENET 54994 MT 0,0000 €/SMS
WIND 54234 MO 1,2400 €/SMS
WIND 54234 MT 0,0000 €/SMS
ΑΓΚΑΛΙΑ 19829 MO 2,4800 €/SMS
ΑΓΚΑΛΙΑ 19829 MT 0,0000 €/SMS
ΑΠΟΣΤΟΛΗ 19899 MO 2,5002 €/SMS
ΑΠΟΣΤΟΛΗ 19899 MT 0,0000 €/SMS
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ 54565 MO 2,4800 €/SMS
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ 54565 MT 0,0000 €/SMS
ΕΛΕΠΑΠ 19811 MO 2,4800 €/SMS
ΕΛΕΠΑΠ 19811 MT 0,0000 €/SMS
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 19808 MO 2,4800 €/SMS
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 19808 MT 0,0000 €/SMS
ΚΙΒΩΤΟΣ 19888 MO 2,4800 €/SMS
ΚΙΒΩΤΟΣ 19888 MT 0,0000 €/SMS
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 1056 MO 0,0000 €/SMS
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 1056 MT 0,0000 €/SMS
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 116000 MT 0,0000 €/SMS
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 116000 MO 0,0000 €/SMS
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 19810 MO 2,4800 €/SMS
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 19810 MT 0,0000 €/SMS
ΤΡΑΙΝΟΣΕ 14511 MT 0,0000 €/SMS
ΤΡΑΙΝΟΣΕ 14511 MO 1,2400 €/SMS
ΧΩΡΙΑ SOS 19820 MO 2,5008 €/SMS
ΧΩΡΙΑ SOS 19820 MT 0,0000 €/SMS

MO: Αποστολή SMS

MT: Λήψη SMS

  • Εάν η αποστολή του SMS προς τους παραπάνω προορισμούς πραγματοποιηθεί ενώ ο πελάτης COSMOTE βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού, η χρέωση για όλους τους συνδρομητές συμβολαίου προσαυξάνεται με τη χρέωση της αποστολής SMS περιαγωγής, ενώ για τους συνδρομητές Καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής προσαυξάνεται κατά 0,248 €/SMS (Συμπεριλαμβάνεται στις τιμες ο ΦΠΑ 24%)

vodafone_ghana_logo_0056

Υπηρεσίες τρίτων εταιρειών

Οι Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) είναι υπηρεσίες περιεχομένου που παρέχονται από τρίτες εταιρίες οι οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για το περιεχόμενο και τον τρόπο που τις παρέχουν.

 

Πώς απενεργοποιώ τις υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (φραγή)

 

Η απενεργοποίηση/φραγή γίνεται με δύο τρόπους:

  • Καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Vodafone, στο 13830*.
  • Στέλνοντας STOP στους 5ψήφιους αριθμούς από τους οποίους λαμβάνουν τα σύντομα μηνύματα Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης.

 

Με τον όρο Φραγή εννοούμε τη διακοπή της πρόσβασης του συνδρομητή σε όλες ή σε ορισμένες ΥΠΠ που προσφέρονται μέσω μίας ή περισσοτέρων από τις ανωτέρω αναφερόμενες αριθμοδοτικές σειρές (Υπηρεσίες Φωνής και SMS).

 

Αυτό σημαίνει ότι ο συνδρομητής που θα ενεργοποιήσει τη φραγή στην πρόσβαση των ΥΠΠ, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες αυτές μετά από την υλοποίηση του αιτήματός του.

Η Vodafone παρέχει, χωρίς χρέωση, στους συνδρομητές της που λαμβάνουν χρεώσιμα μηνύματα τρίτων εταιριών τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω λήψης ενημερωτικού SMS. Το μήνυμα αποστέλλεται στο πρώτο χρεώσιμο SMS που λαμβάνει ο συνδρομητής ανά 5 ψήφιο τον μήνα.

 

Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιθυμεί να λαμβάνει τη σχετική ενημέρωση, μπορεί να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών στο 13830*. Η σχετική ενημέρωση συνάδει με την γενικότερη πρακτική της Vodafone για την προστασία των συνδρομητών της. Σε καμία περίπτωση δεν καθιστά υποχρέωση της εταιρίας αλλά εθελοντική προσφορά με μόνο σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των συνδρομητών της για πιθανές πρόσθετες χρεώσεις από υπηρεσίες τρίτων παρόχων.

 

* Χρέωση 13830
Για τους συνδρομητές συμβολαίου, Καρτοπρογράμματος, καρτοκινητού Vodafone, Vodafone CU και Vodafone International είναι 0,242 € / κλήση και εφαρμογή χρέωσης το 61ο δευτερόλεπτο. Για τους συνδρομητές Carrefour & Champion η χρέωση είναι 0,204 € / κλήση και εφαρμογή χρέωσης το 1ο δευτερόλεπτο. Η χρέωση από σταθερό τηλέφωνο OTE είναι 0,362 €/ λεπτό με χρέωση ανά δευτερόλεπτο.

 

Υπηρεσίες SMS

Παρέχονται 2 είδη υπηρεσιών:

1. Υπηρεσίες χρεώσιμες κατά την αποστολή μηνύματος

Ο συνδρομητής στέλνει ένα μήνυμα σε συγκεκριμένο κωδικό (Short code) για να λάβει την πληροφορία που επιθυμεί και χρεώνεται για το μήνυμα που στέλνει κάθε φορά.

2. Υπηρεσίες χρεώσιμες κατά τη λήψη μηνύματος (Συνδρομητικές)*

Ένα συχνό μοντέλο ΥΠΠ είναι οι ΥΠΠ με συνδρομή, για τις οποίες ο συνδρομητής κατόπιν εγγραφής του σε αυτές μπορεί να χρεώνεται με ένα ποσό π.χ. ανά βδομάδα ή ανά μήνα, για να λαμβάνει περιοδικά κάποιο wallpaper, ή για να απολαμβάνει χαμηλότερες τιμές για την αγορά ringtones την οποία πραγματοποιεί συχνά. Τα συνδρομητικά μοντέλα ΥΠΠ διαφέρουν ανά πάροχο ΥΠΠ ενώ η χρέωση του SMS που εμφανίζεται στον λογαριασμό του παρόχου κινητής τηλεφωνίας του συνδρομητή, μπορεί να αφορά είτε την αποστολή είτε την λήψη του SMS. Η εγγραφή μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Μέσω γραπτού μηνύματος: Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την αποστολή του επιβεβαιωτικού μηνύματος.
  • Μέσω της ιστοσελίδας του αντίστοιχου παρόχου ΥΠΠ: Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την  εισαγωγή του κωδικού PIN στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

H Vodafone συμβουλεύει τους συνδρομητές της που κάνουν χρήση των παραπάνω υπηρεσιών να:

  • Μην καταχωρούν  τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου σε ιστοσελίδα, αν δεν έχουν πρώτα διαβάσει προσεκτικά στην ιστοσελίδα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους οποίους παρέχεται η υπηρεσία που τους ενδιαφέρει. Διαφημίσεις για δωρεάν προσφορές ή συμμετοχή σε κληρώσεις, ενδέχεται να συνοδεύουν υπηρεσίες ΥΠΠ με συνδρομή.
  • Διαβάζουν προσεκτικά όλους τους όρους της διαφημιστικής καταχώρησης προκειμένου να ενημερώνονται αναλυτικά για το είδος και τη χρέωση της παρεχόμενης υπηρεσίας καθώς και τον τρόπο παροχής της, για παράδειγμα αν αφορά υπηρεσία με συνδρομή ή υπηρεσία που ολοκληρώνεται με περισσότερα από 1 SMS κλπ.

Τέλος, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η Vodafone δεν γνωστοποιεί σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών της σε τρίτα μέρη / παρόχους ΥΠΠ με σκοπό την εγγραφή τους σε ΥΠΠ.

 

*Στις συνδρομητικές υπηρεσίες χρεώνεσαι με την λήψη του μηνύματος

 

Οι παρακάτω τιμοκατάλογοι αφορούν παρεχόμενες υπηρεσίες απο συνεργαζόμενες εταιρείες με το δίκτυο της Vodafone.

Yπηρεσίες Φωνής

 

Για πληροφορίες σχετικά με όλους τους διαθέσιμους κωδικούς μέσω των οποίων προσφέρονται οι υπηρεσίες Φωνής συνεργατών (Τηλεφωνικοί Κατάλογοι  118xx, υπηρεσίες μέσω της αριθμοσειράς 14xxx, υπηρεσίες Αudiotex 901, 909, 800 κλπ., κωδικοί άμεσης βοήθειας κλπ.,

 

Όλες οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%.

unnamed

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κατάλογο σε pdf.

Κατάλογος.pdf

Ελπίζουμε ο κατάλογός μας να σας βοήθησε έτσι ώστε ν αβρείτε τις χρεώσεις και τους παρόχους των πενταψήφιων αριθμών που αναζητείτε.

Σε κάθε περίπτωση που ο πενταψήφιος αριθμός που αναζητείτε δεν υπάρχει γραμμένος στον κατάλογό μας μπορείτε να μας ενημερώσετε με email και να τον προσθέσουμε.

Ευχαριστούμε

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.