Σύννεφα περικύκλωσαν τον Ταΰγετο

Ένα πολύ όμορφο σκηνικό της περικύκλωσης του βουνού του Ταϋγέτου από τα σύννεφα. Όπως το δείχνει και η φωτογραφία τα σύννεφα αγκαλιάζουν τον γυμνό βράχο του βουνού του Ταϋγέτου. Τα σύννεφα δημιουργούν ένα όμορφο πέπλο ομίχλης που όμως μπορεί να κάνει λίγο δύσκολη την ζωή των οδηγών, για αυτό όσοι οδηγείται πάνω στον Ταΰγέτο προσοχή!