Μέτρα κατά του φαινομένου φοροδιαφυγής από παραεισαγωγές ηλεκτρονικών ειδών

Με τροπολογία της κυβέρνησης που κατατέθηκε και ψηφίστηκε από τη βουλή στο τέλος Ιουλίου σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/881 και άλλες διατάξεις», θεσπίζονται μέτρα που έχουν άμεση σχέση με τις παραεισαγωγές συγκεκριμένων κατηγοριών ηλεκτρονικών ειδών όπως smartphones, tablets και υπολογιστών. Σύμφωνα με … Συνέχεια ανάγνωσης Μέτρα κατά του φαινομένου φοροδιαφυγής από παραεισαγωγές ηλεκτρονικών ειδών