Πιο ασφαλής γίνεται ο λογαριασμός σας στο Instagram με το 2FA σύστημα

Όσοι διατηρείτε λογαριασμό στο Instagram, μπορείτε από σήμερα να κάνετε πιο ασφαλή το λογαριασμό σας, ενεργοποιώντας το σύστημα 2FA η αλλιώς, τον «Έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων». Η συγκεκριμένη λειτουργία αποτελεί […]

Read Article →