Πιο ασφαλής γίνεται ο λογαριασμός σας στο Instagram με το 2FA σύστημα

Όσοι διατηρείτε λογαριασμό στο Instagram, μπορείτε από σήμερα να κάνετε πιο ασφαλή το λογαριασμό σας, ενεργοποιώντας το σύστημα 2FA η αλλιώς, τον "Έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων". Η συγκεκριμένη λειτουργία αποτελεί ένας από τους δημοφιλέστερους τρόπους προστασίας ενός λογαριασμού από ανεπιθύμητη πρόσβαση, με το Instagram να καθυστερεί χαρακτηριστικά να τον ενσωματώσει στην υπηρεσία του. Και όμως, … Continue reading Πιο ασφαλής γίνεται ο λογαριασμός σας στο Instagram με το 2FA σύστημα

Advertisements