Η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα από το Δήμο Καλαμάτας

Αίτηση κάλυψης των δαπανών για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων κατά το έτος 2018 υπέβαλε ο Δήμος Καλαμάτας προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με απώτερο αποδέκτη το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι δαπάνες από 1/1/2018 μέχρι 5/10/2018 ανέρχονται σε 46.760,13 ευρώ, εκ των οποίων 14.957,50 ευρώ για τη σίτιση … Continue reading Η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα από το Δήμο Καλαμάτας

Advertisements